🖼️ PDF Image Extractor Trích xuất ảnh từ tài liệu PDF

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • PDF Image Extractor là một tiện ích mạnh mẽ và dễ sử dụng được thiết kế để trích xuất hình ảnh nhúng từ các tài liệu PDF và lưu chúng vào đĩa như ảnh JPG, BMP hoặc TIFF.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 546

🖼️ PDF to Image Converter Chuyển đổi tập tin PDF sang định dạng hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • PDF to Image Converter là một ứng dụng chuyển đổi các file PDF sang định dạng hình ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Những hình ảnh đầu ra được hỗ trợ là JPG, TIF, GIF, PNG, JP2 (JPEG 2000), BMP và định dạng EMF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 846

🖼️ PDF Encrypt Mã hóa hàng loạt tài liệu PDF

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • PDF Encrypt là một tiện ích PDF nhanh chóng và dễ dàng sử dụng được thiết kế để mã hóa hàng loạt các tài liệu PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

🖼️ PDF Protection Remover Giải mã và loại bỏ bảo vệ tài liệu PDF

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • PDF Protection Remover là tiện ích dễ sử dụng được thiết kế để giải mã bảo vệ tài liệu Adobe Acrobat một cách nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 814

🖼️ PDF Spliter and Merger Tách và hợp nhất các tài liệu PDF

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • PDF Spliter and Merger là một tiện ích mạnh mẽ và dễ sử dụng được thiết kế để tách và hợp nhất các tài liệu PDF. Nó có thể chia các file PDF kích thước lớn thành các tài liệu riêng biệt có kích thước nhỏ hơn trong vòng vài giây
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 573

🖼️ PDFArea TIF to PDF Converter Chuyển đổi TIF sang PDF

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • TIF to PDF Converter là tiện ích chuyển đổi nhiều trang TIF sang tài liệu PDF nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần xác định file name của một file TIF, công cụ này sẽ chuyển đổi trực tiếp nó sang tài liệu PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 634

🖼️ PDFArea Image to PDF Converter Free

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • Image to PDF Converter là một tiện ích miễn phí dễ sử dụng, nó giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi hàng loạt tập tin ảnh vào tài liệu PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 978

🖼️ PDFArea HTML to PDF Converter Free

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • HTML to PDF Converter là một phần mềm chuyển đổi tập tin HTML hoặc URL vào file PDF miễn phí. Chỉ cần chỉ định tên file hay một URL, HTML để chuyển đổi sang PDF, chương trình ngay lập tức chuyển đổi nó vào một tài liệu PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.351

🖼️ PDFArea Document Converter

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • Document Converter là phần mềm chuyển đổi hàng loạt file RTF, TXT, Doc, Docx (Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007) sang PDF, Doc, Docx, RTF, HTML, Text ANSI và Unicode Text .
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 427

🖼️ PDFArea PDF to Text Converter

🖼️
 • Phát hành: PDFArea Software
 • Bạn muốn chuyển đổi hàng loạt file PDF sang định dạng Text nhưng có nhiều phần mềm sử dụng khá phức tạp trong khi bạn không am hiểu nhiều về lĩnh vực này. PDFArea PDF to Text Converter với một giao diện đơn giản và dễ dùng sẽ giúp bạn làm điều này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 275