Phân tích duyệt khoản vay cho doanh nghiệp Template Phân tích duyệt khoản vay cho doanh nghiệp

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 78 Dung lượng: 58,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Ngân hàng xem xét cho các doanh nghiệp với việc thực thi, doanh nghiệp phát triển tốt sẽ cung cấp tiền mặt tích tụ hàng tồn kho, mở rộng thị trường mới và bổ sung cho nhà máy, thiết bị. Mẫu này sẽ giúp đánh giá kinh doanh theo xếp hạng thuộc tính khác nhau của doanh nghiệp và xác định một số điểm chính thức.

Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được nhắc trong khi tải về.

Phân tích duyệt khoản vay cho doanh nghiệp

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 58,5 KB
  • Lượt xem: 95
  • Lượt tải: 78
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm