Phân tích tỷ lệ chi tiết Template Phân tích tỷ lệ chi tiết

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 217 Dung lượng: 179,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Bảng tính này tạo ra 12 chỉ tiêu tài chính quan trọng. Các chỉ số này thường được coi là thuộc về bốn loại cơ bản: tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ hoạt động, và tỷ lệ đòn bẩy.

Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được nhắc trong khi tải về.

Phân tích tỷ lệ chi tiết

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 179,8 KB
  • Lượt xem: 257
  • Lượt tải: 217
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm