Nhãn chèn CD Template Nhãn chèn CD

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 477 KB
  • Lượt xem: 210
  • Lượt tải: 197
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Tạo nhãn chèn cho bất kỳ CD nào mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng mẫu chèn CD trắng đen này. Phiên bản nhãn chèn CD này có các hướng dẫn thực hành có thể cắt ra trên nhãn chèn; vì vậy, bạn có thể dễ dàng in nhãn lên giấy khổ thư tín tiêu chuẩn và cắt ra nhãn của bạn.

Nhãn chèn CD

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: