Tờ thông tin fax Template Tờ thông tin fax

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 34,1 KB
  • Lượt xem: 46
  • Lượt tải: 37
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu tờ thông tin fax này với tiêu đề được in đậm sẽ cho phép bạn nêu bật tầm quan trọng của thông điệp bạn muốn gửi thông qua thiết kế.

Tờ thông tin fax

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: