PhotoTiles for Mac

Tải về
1 (1) Limit Point Software Dùng thử 1.099 Dung lượng: 483,8 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

PhotoTiles tạo ra những bức ảnh xếp cạnh nhau hoặc những folder ảnh file PDF, đồ họa cho web, khung phim hoặc các trang file PDF với đa dạng kích thước. Khi xếp các bức ảnh trong một folder, chương trình có thể tạo ta bản đồ hỉnh ảnh dạng DTML. Khi xếp một file PDF, bạn có thẻ lựa chọn xếp cho riêng hình ảnh hoặc cho toàn bộ trang PDF hoặc một điểm trên trang PDF. Sau khi chương trình được lên cấu hình bằng cách chỉ rõ một vài lựa chọn, bạn chỉ cần kéo một folder hình ảnh hoặc file phim vào trong ứng dụng, hoặc trong cửa sổ chính của chương trình. Hoặc lựa chọn “PhotoTile Browser URL” để xếp cho hình ảnh trên trang web hiện tại. Sau khi quá trình lợp được hoàn thành, bạn sẽ được nhắc nhở để làm rõ nơi lưu và định dạng của ảnh đầu ra.

Sử dụng cửa sổ ưu tiên để lên cấu hình cho chương trình. Lựa chọn ưu tiên hiện nay bao gồm: lựa chọn dạng cột. số lượng cột trong bảng theo như hình ảnh được xếp, kích thước, độ rộng, độ cao của mỗi bảng, khoảng cách của bảng, khoảng cách giữa mỗi bảng, có bao gồm viền hay không. Hãy chọn các lựa chọn của mình cho khung bảng, độ dày của viền bảng. Nếu bao gồm viền hình ảnh thì hãy lựa chọn khung cho mỗi bức hình, độ dày của viền ảnh. Bao gồm tên file, chọn đưa tên hình ảnh ở cuối mỗi bảng. lựa chọn kích thước font chữ. "X Offset” để kéo tên file lệch theo chiều ngang từ phía trái bảng. "Y Offset" để kéo tên file lệch theo chiều dọc từ phía bên dưới bảng. Movies – Skip: lựa chon khoảng cách giữa các khung trong ảnh. Movies - From Frame: bắt đầu từ khung này (bắt đầu từ số 1). Movies - To Frame: dừng tại khung này. Để ô trống cho đẻn cuối đoạn phim. Movies - Get Frame Count: đếm số khung của một bộ phim. Auto Open: chọn các mở tự động hình ảnh được làm ngói sau khi lưu lại. Filter Non-Graphic Files: lựa chọn này rất hữu ích nếu ban biết các folder ảnh cũng chứa các file không phải là ảnh. Các file không phải là ảnh sẽ khiến cho các hình ảnh được xếp có khoảng trống.

PhotoTiles là một phần của bộ hệ thống phụ trợ phần mềm giới hạn: http://www.limit-point.com/Utilities.html. Hãy đặt mua password để kích hoạt toàn bộ hệ thống bao gồm cả PhotoTiles. Nâng cấp miễn phí, bao gồm cả những bộ mới. Nếu không có password, bạn có thể sử dụng PhotoTiles trong vòng 10 ngày.

Phiên bản mới này có:

Cửa sổ Preferences được cải tiến rõ ràng và dễ sử dụng. Thay vì sử dụng bảng điều khiển đơn với nhiều lựa chọn cho chương trình thì chúng đã được nhóm lại nhành những nhóm sử dụng phím tab để điều khiển. Điều đó giúp bạn dế dàng tìm thấy và hiểu thêm các chức năng. Các nhóm tab bao gồm: Cell Geometry, Cell Attributes, Movies and PDFs, and Output Format. Không lựa chọn ưu tiên hay hiệu ứng nào được thay đổi.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 483,8 MB
  • Lượt xem: 1.101
  • Lượt tải: 1.099
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: