Pink PDF Combiner

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 540 MB
  • Lượt xem: 330
  • Lượt tải: 321
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

PDF Combiner là công cụ để kết hợp một hoặc nhiều trang tập tin PDF vào tập tin PDF. PDF Combiner có giao diện dễ sử dụng, bạn có thể thiết lập thứ tự của các trang kết hợp hoặc sáp nhập vào tập tin mới.

PDF Combiner hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin PDF. Nó cũng hỗ trợ nén tập tin TIFF.

Pink PDF Combiner

Tính năng của "PDF Combine":

- Giao diện đơn giản, linh hoạt và mạnh mẽ.

- Hỗ trợ đếm các trang riêng lẻ.

- Tìm kiếm theo ngày hoặc kích thước tập tin.

- Hỗ trợ nén tập tin PDF.

- Nhanh chóng tách lỗi tập tin PDF.

- Kết hợp nhiều tập tin TIFF trong một thời gian ngắn.

- Xóa, thêm hoặc chèn bất kỳ trang nào từ tập tin PDF.

- Thiết lập thứ tự của hình ảnh để hợp nhất tập tin.

Tuyết Mai (Theo Thepdfsoftware)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: