Pink TIFF Combiner

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt xem: 265
  • Lượt tải: 257
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

TIFF Combiner là công cụ để kết hợp một hoặc nhiều trang tập tin TIFF vào tập tin TIFF. TIFF Combiner có giao diện dễ sử dụng, bạn có thể thiết lập thứ tự của các trang kết hợp hoặc sáp nhập vào tập tin mới.

TIFF Combiner hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin TIFF. Nó cũng hỗ trợ nén tập tin TIFF.

Pink TIFF Combiner

Tính năng của "TIFF Combiner":

- Giao diện đơn giản, linh hoạt và mạnh mẽ.

- Hỗ trợ đếm các trang riêng lẻ.

- Tìm kiếm theo ngày hoặc kích thước tập tin.

- Hỗ trợ nén tập tin TIFF.

- Nhanh chóng tách lỗi tập tin TIFF.

- Kết hợp nhiều tập tin TIFF trong một thời gian ngắn.

- Xóa, thêm hoặc chèn bất kỳ trang nào từ tập tin TIFF..

- Thiết lập thứ tự của hình ảnh để hợp nhất tập tin.

Tuyết Mai (Theo Thetiffsoftware)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: