Power RM RAM to MP3 Converter

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,3 MB
  • Lượt xem: 261
  • Lượt tải: 256
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/Vista/2003/XP/2000
Giới thiệu

Power RM RAM to MP3 Converter là một công cụ chuyển đổi chuyên nghiệp để chuyển đổi file Real Audio định dạng RM, RA, RAM, RMJ sang MP3, WMA, WAV và OGG.

Power RM RAM to MP3 Converter

Các tính năng:

- Hỗ trợ chuyển đổi RM, RA, RMA, RMVB, RMJ sang MP3.

- Hỗ trợ chuyển đổi RM, RA, RMA, RMVB, RMJ sang WMA.

- Hỗ trợ chuyển đổi RM, RA, RMA, RMVB, RMJ sang WAV.

- Hỗ trợ chuyển đổi RM, RA, RMA, RMVB, RMJ sang OGG.

- Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.

- Tốc độ chuyển đổi nhanh với chất lượng đầu ra tuyệt vời.

Tuyết Mai (Theo AVD Software)

Liên kết tải về