Psiloc Voice Reminder

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 245 KB
  • Lượt xem: 573
  • Lượt tải: 566
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Symbian S60 OS
Giới thiệu

Có nhiều chương trình giúp bạn ghi nhớ lịch hẹn, những việc cần phải làm… tuy nhiên chúng chỉ thông báo đơn thuần thông tin trên màn hình và bạn phải mất thời gian nhập nội dung . Để thay đổi cách ghi nhớ truyền thống, bạn có thể dùng chính giọng nói của mình để đọc vào máy và thiết lập để sau này khi đến thời gian định sẵn, giọng của chính bạn sẽ cất lên để nhắc nhở. Chương trình trợ giúp bạn thực hiện được yêu cầu trên có tên gọi Psiloc Voice Reminder.

- Khởi động chương trình trong nhóm các chương trình ứng dụng (H1).

- Chọn Options> Add, màn hình sẽ hiện lên dòng chữ Tell me what to remind you, bạn hãy đọc nội dung cần nhắc nhở, sau khi đọc xong chọn OK. Chương trình tiếp tục yêu cầu bạn xác định loại ghi chú là : To do ( việc phải làm); Remind me “In” ( Ghi chú theo giờ ); Remind me “ At” ( ghi chú theo ngày). Nếu bạn chọn mục Remond me “ In”, bạn nhập giờ ; nếu chọn mục Remind me “ At”, bạn nhập ngày. Sau cùng chọn OK (H2 và H3).

- Toàn bộ danh sách các ghi chú sẽ hiện lên trên màn hình. Muốn nghe lại đoạn ghi chú nào, dùng phím Joystick di chuyển và chọn nút lệnh Play ( hoặc chọn Options> Play) để nghe lại (H4).

- Đánh dấu việc đã hoàn thành: Chọn trong danh sách và vào Options> Mark as done.
- Để xóa ghi chú: Chọn ghi chú, vào Options> Delete

+Thiết lập một số thông số cho chương trình:
- Chọn Options> Settings, trong màn hình hiện ra, bạn có thể tăng hoặc giảm âm thanh của lời nhắc nhở bằng cách chọn mục Remind voice Volume.
- Sắp xếp nội dung trên màn hình: Chọn mục Sort by và thiết lập sắp xếp theo thời gian (remind time); note type (loại ghi chú); last changed time ( lần thay đổi cuối cùng); number ( số). Trong mục Sort direction chọn kiểu xếp từ nhỏ đến lớn ( A-Z) hay ngược lại (Z-A)
- Để thiết lập âm thanh báo, bạn chọn mục Alarm sound name sau đó lựa chọn một tập tin báo mà bạn thích.
- Bạn tùy chọn nơi lưu giữ các mục ghi chú bằng âm thanh qua mục Storage for voice. Có hai tùy chọn : lưu trên thẻ nhớ (Memory Card) hay điện thoại (Phone Memory) (H5).

Theo XHTT
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo