• Công ty: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
 • Website: http://chinhphu.vn/
 • Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
 • Điện thoại: Văn phòng: 080 43162 - Fax: 080.48924
 • Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội

🖼️ Nghị định 33/2019/NĐ-CP Quản lý sử dụng khai thác hạ tầng giao thông đường bộ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

🖼️ Nghị định 34/2019/NĐ-CP Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

🖼️ Nghị định 32/2019/NĐ-CP Quy định đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

🖼️ Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 619

🖼️ Nghị định 26/2019/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

🖼️ Nghị định 10/2019/NĐ-CP Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Nghị quyết 17/NQ-CP Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

🖼️ Nghị định 29/2019/NĐ-CP Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

🖼️ Nghị định 161/2018/NĐ-CP Quy định mới của Chính phủ về thi tuyển công chức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.186
Có tất cả 916 phần mềm.