Quản lý Hộ Tịch cho iOS 1.1 Thống kê hộ tịch trên iPhone/iPad

Tải về

Quản lý Hộ Tịch cho iOS giúp cán bộ hộ tịch theo dõi các hoạt động liên quan đến hộ tịch, báo cáo với cơ quan cấp trên một cách nhanh nhất. Đây là phiên bản mobile của phần mềm HOTICH.VN do Công ty Cổ phần Misa phát triển, hỗ trợ cả 2 nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay là iOS và Android.

Tính năng chính của phần mềm Quản lý Hộ Tịch cho iOS

Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch cho công dân Việt Nam tại UBND Xã

 • Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký khai tử; Đăng ký việc nuôi con nuôi; Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; Thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch.
 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch Đăng ký khai sinh/khai tử/kết hôn/nhận cha, mẹ, con cho công dân nước ngoài vùng biên giới.

Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch tại Phòng Tư pháp Quận/Huyện

 • Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân VN từ 14 tuổi trở lên.
 • Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: Đăng ký khai sinh; Kết hôn; Khai tử; Giám hộ, chấm dứt giám hộ; Nhận cha, mẹ, con; Cấp bản sao; Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch; Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại nước ngoài.

Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch tại Sở Tư pháp Tỉnh/TP

 • Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân VN từ 14 tuổi trở lên.
 • Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: Đăng ký khai sinh; Kết hôn; Khai tử; Giám hộ, chấm dứt giám hộ; Nhận cha, mẹ, con; Cấp bản sao; Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch; Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại nước ngoài.

Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

 • Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký khai tử; Đăng ký việc nuôi con nuôi; Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ
 • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính,bổ sung hộ tịch
 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch.

Hơn nữa, phần mềm còn đáp ứng đầy đủ luật, thông tư, nghị định và quy định hộ tịch mới nhất:

 • Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08a/2010/TT-BTP và thông tư số 05/2012/TT-BTP.
 • Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
 • Thông tư số 02a/2015/TT-BTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP.
 • Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP ban hành ngày 16/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2016.

Lưu ý: Để sử dụng được phần mềm này thì đơn vị của bạn phải đang sử dụng phần mềm HOTICH.VN.

Nhờ những báo cáo, thống kê rất chi tiết giúp cán bộ tư pháp dễ dàng nắm bắt tình hình địa bàn nơi mình quản lý. Vậy hãy download Quản lý Hộ Tịch cho iOS ngay bạn nhé!

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 8,4 MB
 • Lượt xem: 138
 • Lượt tải: 57
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 7.0 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm