Quick Recovery for MS Access

Tải về
3 (1) Unistal Dùng thử 756 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Quick Recovery for MS Access là phần mềm khôi phục cơ sở dữ liệu Access (.MDB) giúp khôi phục và sửa chữa các file Microsoft Access Database (.MDB). Phần mềm này đã được đnáh giá là một trong những công cụ khôi phục cơ sở dữ liệu Access tốt nhất. Quick Recovery for MS Access Database Recovery khôi phục thành công, đọc, truy hồi và sửa chữa các file Access bị lỗi.

Quick Recovery for MS Access

Các tính năng chính:

 • Khôi phục mối liên hệ giữa các bảng
 • Khôi phục định dạng ngày gốc
 • Hỗ trợ định dạng file .mdb
 • Khôi phục và sửa chữa file Access bị hỏng
 • Định dạng ngày gốc được khôi phục
 • Hỗ trợ sửa chữa nhiều file
 • Khôi phục các form, báo cáo và macro.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Lượt xem: 760
 • Lượt tải: 756
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về