RazorSQL for Mac

Tải về

3 (1) Richardson Software Dùng thử 373 Dung lượng: 16,6 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.3.9/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Truy vấn, chỉnh sửa, tìm duyệt và quản lý tất cả các cơ sở dữ liệu chính của bạn từ một công cụ cơ sở dữ liệu. RazorSQL (OSX) là một công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu, và công cụ quản lý với khả năng kết nối được tích hợp sẵn với DB2, Derby, Firebird, FrontBase, HSQLDB, Informix, Microsoft SQL Server, MySQL, OpenBase, Oracle, PostgreSQL, SQL Anywhere, SQLite, và Sybase.

RazorSQL (OSX) là một công cụ giúp bạn tạo, chỉnh sửa, miêu tả, biến đổi, và hiển thị các mục trong cơ sở dữ liệu, là công cụ để nhập và xuất dữ liệus, là một trình duyệt cơ sở dữ liệu để xem các mục cơ sở dữ liệu và cấu trúc của nó. Một trình chỉnh sửa lập trình với các hỗ trợ cho SQL, PL/SQL, TransactSQL, SQL PL, PHP, Java, XML, HTML, và thậm chí là các ngôn ngữ lập trình khác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 16,6 MB
  • Lượt xem: 384
  • Lượt tải: 373
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.3.9/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: