🖼️
 • Directory Opus (32 bit) Ứng dụng quản lý tập tin

 • Directory Opus là tiện ích cho phép hiển thị danh sách tập tin và thực hiện các thao tác trên tập tin này. Trình quản lý tập tin này rất hữu dụng khi di chuyển tập tin giữa các thư mục, tiến hành sao lưu tập tin, xem ảnh, nghe nhạc, xóa tập tin....
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • iTracking for iOS Ứng dụng quản lý thiết bị

 • iTracking là một công cụ để khách hàng, doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi hành trình và các thông số khác của những phương tiện có gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • muCommander Portable Ứng dụng quản lý file

 • muCommander là ứng dụng quản lý tập tin nhỏ gọn. Nó chạy trên bất kỳ hệ điều hành có hỗ trợ Java (Mac OS X, Windows, Linux, * BSD, Solaris ...).
 • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • muCommander Ứng dụng quản lý file

 • muCommander là ứng dụng quản lý tập tin nhỏ gọn. Nó chạy trên bất kỳ hệ điều hành có hỗ trợ Java (Mac OS X, Windows, Linux, * BSD, Solaris ...).
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️