🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Học từ tiếng Anh for Windows Phone Cẩm nang học từ vựng tiếng Anh

  • Học từ tiếng Anh là ứng dụng cho phép người Việt học từ tiếng anh phổ thông (lưu ý, người học tiếng anh nâng cao không nhất thiết sử dụng). Ứng dụng tổng hợp hơn 3000 từ có tần suất sử dụng nhiều nhất trong văn nói và văn viết. Nắm các từ này, bạn có thể giao tiếp được đến 90%.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️