🖼️
  • SugarSync Chia sẻ và đồng bộ dữ liệu trực tuyến

  • SugarSync 4.0 là một ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị và máy tính khác nhau. SugarSync cung cấp cho họ 5 GB dung lượng miễn phí để lưu trữ dữ liệu trực tuyến.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • SugarSync Manager for Mac

  • Đúng như tên gọi của nó, SugarSync Manager 1.9.15 for Mac, dịch vụ mới của Sharpcast sẽ biến ĐTDĐ của bạn thành một viên kẹo giải trí bọc đường. Tất cả những gì bạn làm với ĐTDĐ sẽ được tự động đồng bộ hóa và backup trên máy tính cá nhân hoặc máy tính Mac
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️