🖼️
  • AirMore cho Android Kết nối Android với PC
  • AirMore for Android là ứng dụng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh với máy tính không cần mạng hay USB, cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh, video, tập tin cũng như các dữ liệu khác giữa hai thiết bị này một cách rất đơn giản và nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️