🖼️
 • Phát hành: KSC JSC
 • Alokiddy cho Android là ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em, với các khóa học phù hợp cho các bé từ 3 đến 14 tuổi, được xây dựng theo chuẩn của Young Learners Cambridge.
 • android Version: 2.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65
🖼️
 • Phát hành: KSC JSC
 • Alokiddy cho iOS là ứng dụng học tiếng Anh, Toán tiếng Anh cho trẻ em, được phát hành bởi Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC trên cả nền tảng iOS lẫn Android. Phù hợp cho các bé trong độ tuổi từ 3 đến 14 tuổi.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34