🖼️
  • Phát hành: Apowersoft
  • ApowerREC có thể quay lại mọi thứ trên màn hình, bao gồm hoạt động trên desktop, video phát sóng trực tiếp, cuội họp online… Bạn có thể ghi lại hoạt động trên toàn màn hình hoặc trong cửa sổ nhất định, tùy biến vùng trên màn hình kèm âm thanh.
  • windows Version: 1.3.5.6
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 389