🖼️
  • Astronimo Game giải đố sinh tồn trong không gian

  • Astronimo là game giải đố kết hợp mô phỏng xây dựng, nơi 1 nhóm bạn sẽ cùng nhau thiết kế công cụ, phương tiện sáng tạo để sinh tồn không gian và trở về nhà.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu