🖼️
  • Phát hành: Rabid Troll Studios
  • Hạ gục đám quỷ dữ bằng 3 loại vũ khí độc đáo hoặc bất cứ thứ gì có thể trong game kinh dị Avarice. Mục tiêu cuối cùng của bạn là thoát khỏi địa ngục và thống trị vùng đất sau khi tiêu diệt Quỷ vương.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 01