🖼️
  • Avem33 Game lái tàu bay trong thành phố bất tận
  • Avem33 là tựa game tốc độ khá độc đáo và được cung cấp miễn phí trên Steam. Trong game Avem33, người chơi sẽ điều khiển 1 chiếc tàu bay có hình dáng lạ với nhiệm vụ bay không ngừng nghỉ trong thành phố bất tận.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu