🖼️
 • V-Pascal Công cụ hỗ trợ lập trình Pascal

 • Với ý tưởng nhằm giúp người dùng chúng ta sẽ học và yêu thích Pascal hơn, tác giả Nguyễn Công Hoàng (Bình Thuận) đã xây dựng nên V-Pascal; một công cụ hổ trợ người lập trình kiểu thuần Việt.
 • Xếp hạng: 4 107 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • RegexBuddy Công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ

 • RegexBuddy 3.5.5 là một phần mềm hoàn hảo để làm việc với những biểu thức thông thường. Nó dễ dàng tạo ra các biểu thức phù hợp và chính xác theo những gì bạn muốn.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta Công cụ hỗ trợ lập trình

 • Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta có thể được coi là 1 trong những môi trường phát triển ứng dụng với nhiều giải pháp công nghệ mới, dễ dàng giúp người dùng rút gọn quá trình tạo, kiểm tra và triển khai phần mềm cho Microsoft Windows, Microsoft
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Prefix Profiler nhỏ gọn cho nhà phát triển .NET, Java

 • Prefix của Stackify là công cụ phát triển phần mềm nhỏ gọn, hỗ trợ hiển thị log, lỗi, query và nhiều hơn thế trong thời gian thực. Bạn có thể cài đặt Prefix miễn phí (bản dùng thử) và chạy trực tiếp trong môi trường workstation (máy trạm) của doanh nghiệp.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu