🖼️
  • Phát hành: Christoph Sinai
  • coconutBattery cho Mac 3.9 là phần mềm cho thấy mức độ pin hiện hành. coconutBattery cũng cho bạn thấy công suất tối đa hiện tại của pin so với công suất ban đầu khi mới rời xưởng sản xuất.
  • mac Version: 3.9
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.045