🖼️
 • Phát hành: Uvviewsoft
 • CudaText 1.103.5 là ứng dụng soạn thảo code miễn phí hỗ trợ hơn 130 ngôn ngữ. CudaText cho phép người dùng làm việc cùng lúc 6 nhóm dự án khác nhau.
 • windows Version: 1.103.5
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91
🖼️
 • Phát hành: Uvviewsoft
 • CudaText cho Mac 1.99.0 là phần mềm soạn thảo ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ với khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giao diện có thể làm việc nhiều file 1 lúc.
 • mac Version: 1.99.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
🖼️
 • Phát hành: UVViewSoft
 • CudaText cho Linux 1.103.5 là phần mềm soạn thảo code miễn phí đa nền tảng và giàu tính năng với khả năng hỗ trợ trên 130 ngôn ngữ lập trình.
 • linux Version: 1.103.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11