🖼️
  • Phát hành: DustyFeet
  • Da'karapid là một trò chơi lái xe đưa bạn đến những con đường hẻo lánh ở Senegal để trải nhiệm những cuộc đua tốc độ thú vị.
  • ios Version: 1.9.6
🖼️
  • Phát hành: Julien Herbin
  • Lái chiếc xe buýt nhỏ đặc trưng của Senegal và khám phá những con đường châu Pho trong trò chơi đua xe bất tận Da'karapid. Nhưng hãy cẩn thận, những con đường trông có vẻ vắng vẻ này chứa đầy chướng ngại vật.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 03