🖼️
  • Daemon Tools Lite Tạo và quản lý ổ đĩa ảo

  • DAEMON Tools Lite 11.1 là chương trình dùng để tạo và quản lí các ổ CD/DVD ảo. DAEMON Tools Lite giúp bạn tạo ra các file ảnh của đĩa CD/DVD và lưu trữ chúng trên đĩa cứng.
  • Xếp hạng: 4 227 Phiếu bầu
🖼️
  • Daemon Tools Pro 8 Tạo ổ CD và DVD ảo trên PC

  • DAEMON Tools Pro 8.3 là phần mềm tạo ổ CD và DVD ảo tiện lợi trên máy tính, cho phép người dùng tạo hình ảnh ổ đĩa CD/DVD, tạo ổ ảo và phát đĩa CD/DVD mà không cần sử dụng ổ đĩa thực.
  • Xếp hạng: 3 97 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • DAEMON Tools Ultra 5 Quản lý ổ đĩa ảo

  • DAEMON Tools Ultra 5.7.0 là một công cụ tạo ổ đĩa ảo hữu ích. DAEMON Tools Ultra giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo các ổ CD/DVD ảo và các tập tin ảnh cho chúng.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu