🖼️
  • Device Doctor Tự động cập nhật driver cho máy tính

  • Device Doctor 4.1 là một phần mềm thiết bị Windows ứng dụng giúp cho việc quét và kiểm tra phần cứng máy tính của bạn để xem có cập nhật driver mới dành cho các thiết bị của bạn.
  • Xếp hạng: 4 30 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Bug Doctor Sửa lỗi cho windows

  • Bug Doctor là bộ công cụ “mini” chuyên sửa lỗi Windows với dung lượng chỉ khoảng 600 KB nhưng chạy khá tốt.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Device Remover 0.9.3597.24362

  • Với Device Remover bạn có thể thực hiện việc gỡ bỏ các thiết bị ngoại vi bằng phần mềm một cách dễ dàng, xem thông tin chi tiết của thiết bị, gỡ rối các vấn đề gặp phải của thiết bị, hiệu chỉnh cùng lúc nhiều thiết bị, dò tìm thiết bị mới, sao lưu driver
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️