🖼️
  • Dullpain Game nhập vai Người sửa ký ức

  • Dullpain là game kể chuyện kỳ bí 2D phong cách châu Á. Trong game, bạn sẽ vào vai một người sửa chữa kỷ niệm, có thể thay đổi ký ức của các nhân vật.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu