🖼️
  • edX Khóa học online từ trường Đại học danh tiếng

  • edX là trang web cung cấp các khóa học trực tuyến mở dạng đại trà MOOC. Trang web edX bao gồm các khóa học online cấp đại học với chủ đề phong phú và phù hợp với sinh viên toàn cầu, trong đó có 1 số khóa học được cung cấp hoàn toàn miễn phí.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu