🖼️
 • Phát hành: Ari Cohn
 • Egenda là một ứng dụng quản lý bài tập về nhà do chính sinh viên xây dựng và dành cho các học sinh, sinh viên.
 • ios Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01
🖼️
 • Phát hành: gr8bit Studios
 • Egenda cho Android là ứng dụng lập kế hoạch kiêm trợ lý học tập hiệu quả, giúp theo dõi bài tập về nhà, dự án, bài kiểm tra hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào khác trong cuộc sống của bạn.
 • android Version: 1.4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02