🖼️
  • Phát hành: Kinoni
  • EpocCam biến thiết bị iOS của bạn thành webcam cho máy tính Windows và macOS, thay thế hoàn toàn webcam USB hoặc camera tích hợp.
  • ios Version: 2020.6
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.068