🖼️
  • Phát hành: EZVIZ Inc
  • EZVI‪Z‬ là ứng dụng kết nối điện thoại của bạn với các camera giám sát EZVIZ, giúp bạn theo dõi mọi thứ trên smartphone ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, bạn có thể trò chuyện trực tiếp, chia sẻ hoặc lưu trữ...
  • ios Version: 5.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 49