🖼️
  • Phát hành: Kongregate
  • Flotsam là trò chơi sinh tồn độc đáo trên Steam, trong đó nhiệm vụ của bạn là xây dựng 1 thị trấn nổi từ… rác thải.
  • windows Version: 3.5
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 116