🖼️
  • ForManager Quản lý máy tính từ xa
  • ForManager 2.6 beta được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho doanh nghiệp, phụ huynh hay cá nhân quản lý được một hay nhiều máy tính từ máy nối mạng internet hoặc điện thoại di động có kết nối GPRS...
  • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu