🖼️
  • Gourdlets Game xây đựng thành phố cực cute

  • Gourdlets là game xây dựng thành phố phong cách hộp cát. Trong game, bạn có thể tự do sắp xếp các tòa nhà và phong cảnh, sau đó xem các cư dân dễ thương ghé thăm và tương tác với thế giới.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu