🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Learn To Speak German
  • Theo thống kê của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Đức là một trong những quốc gia có nhiều sinh viên Việt Nam du học nhất. Tuy thế, số trung tâm dạy tiếng Đức cũng không nhiều, do đó, để có cơ hội tự rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Đức thì hoàn toàn không đơn
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • German Verbs for Android Chia động từ tiếng Đức
  • German Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Đức phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Đức ở mọi cấp độ.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Hội thoại tiếng Đức for Android
  • Là sự lựa chọn sáng suốt mà người mới vào học hội thoại tiếng nước ngoài có thể học dễ dàng và nhanh nhất.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️