🖼️
  • Havendock Game xây thị trấn giữa biển

  • Xây dựng thị trấn sôi động giữa biển trong game mô phỏng Havendock. Chủ động về nguồn cung, thu hút cư dân mới, quản lý cộng đồng và phát triển thị trấn không ngừng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu