🖼️
  • Hellish Quart Game đấu kiếm 3D chân thực
  • Hellish Quart là game đấu kiếm 3D dựa trên cơ chế vật lý lấy bối cảnh thế kỷ 17, trong đó các lưỡi dao sẽ va chạm vào nhau và các nhân vật sẽ sử dụng các kỹ thuật đấu kiếm thật.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu