🖼️
  • Phát hành: Rockwell Studios
  • Himeko Sutori là game nhập vai kết hợp chiến thuật theo lượt, kết hợp hệ thống phát triển nhân vật với các trận chiến hoành tráng và hàng trăm nhân vật độc đáo.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 02