🖼️
 • Phát hành: T-Bull
 • InfiniteCorp là một trò chơi chiến thuật thẻ bài đặc sắc lấy bối trong một thế giới mạng, nơi những quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến công dân của thế giới đó.
 • android Version: 1.01
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03
🖼️
 • Phát hành: T-Bull
 • InfiniteCorp là game chiến lược thẻ bài lấy bối cảnh là một thế giới mạng giả tưởng, nơi bạn có nhiệm vụ cân bằng 5 nhóm người đại diện cho các tầng lớp trong xã hội.
 • ios Version: 1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01