🖼️
 • Phát hành: Irfan Skiljan
 • IrfanView 4.57 là một chương trình chỉnh sửa hình ảnh nhỏ gọn và mạnh mẽ. IrfanView cung cấp cho người dùng nhiều công cụ để tinh chỉnh và thêm hiệu ứng cho ảnh rất nhanh chóng.
 • windows Version: 4.57
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.261
🖼️
 • Phát hành: PortableApp
 • IrfanView Portable 4.56 là công cụ xem và chỉnh sửa ảnh miễn phí tốc độ cao trực tiếp từ thiết bị USB.
 • windows Version: 4.56
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.328