🖼️
  • Jarte Công cụ soạn thảo văn bản nhiều tiện ích
  • Ngoài MS Office, gần đây có những công cụ miễn phí như OpenOffice hay EasyOffice. Tuy nhiên, một trình soạn thảo văn bản khác với giao diện lạ, đẹp mắt hơn Word truyền thống đó là Jarte của Carolina Road Software.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Jarte Portable
  • Ngoài MS Office, gần đây có những công cụ miễn phí như OpenOffice hay EasyOffice. Tuy nhiên, một trình soạn thảo văn bản khác với giao diện lạ, đẹp mắt hơn Word truyền thống đó là Jarte của Carolina Road Software.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu