🖼️
 • Phát hành: KompoZer
 • KompoZer là một hệ thống quản lý web hoàn chỉnh kết hợp với việc quản lý các tập tin web và bộ chỉnh sửa trang web WYSIWYG dễ sử dụng.
 • windows Version: 0.7.10
 • Đánh giá: 1.212
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 598.221
🖼️
 • Phát hành: Kaze
 • KompoZer là một công cụ soạn thảo ngôn ngữ HTML cung cấp rất nhiều những tính năng hữu ích trong một giao diện được tổ chức ngăn nắp.
 • mac Version: 0.8 Beta
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.713
🖼️
 • Phát hành: Daniel Glazman
 • KompoZer cho Linux là phần mềm thiết kế web miễn phí và toàn diện, có mã nguồn mở, vừa có thể quản lý các file trên web, vừa có thể dễ dàng chỉnh sửa trang web trong giao diện tương tác nhanh chóng.
 • linux Version: 0.8b3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394