🖼️
🖼️
  • MagicSS 1.1

  • MagicSS là một ứng dụng mà bạn cần thiết lập cho nó với một phím nóng để thuận tiện khi chụp. Ảnh chụp được lưu với định dạng .BMP ở thư mục My Document.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Oweb Friend's Current Time for Linux

  • Bạn có nhiều bạn bè, những người đến từ các quốc gia khác nhau với các múi giờ khác nhau? Bạn muốn gọi điện thoại hoặc chat với họ bây giờ, và bạn muốn biết lúc này thời gian bên đó là mấy giờ?
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu