🖼️
  • Magic Camera Cung cấp hiệu ứng động cho webcam

  • Magic Camera cung cấp nhiều hiệu ứng động và hình ảnh cho webcam, hỗ trợ các ứng dụng chat phổ biến như MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AIM, ICQ, Camfrog Video Chat, Skype...
  • Xếp hạng: 4 74 Phiếu bầu