🖼️
🖼️
🖼️
 • Junkware Removal Tool Gỡ chương trình không mong muốn
 • Junkware Removal Tool cho phép dọn dẹp hệ thống, loại bỏ những chương trình không mong muốn, phần mềm quảng cáo, thanh công cụ, chương trình đáng ngờ, độc hại khác và xóa sạch chúng khỏi hệ thống
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • RogueRemover PRO
 • RogueRemover PRO là một tiện ích rất hữu dụng trong việc nhận biết các phần mềm “lưu manh giả danh trí thức”, có nghĩa là RogueRemover PRO sẽ cho bạn biết các phần mềm là spyware thật sự nhưng giả dạng là các trình Anti-spyware
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  🖼️
  • RegASSASSIN
  • RegASSASSIN có thể xóa bất kì key registry hoặc giá trị nào từ máy tính của bạn. Malware thường “ăn bám” vào các key registry và gắn chúng vào registry hệ thống của bạn, làm phơi nhiễm máy tính với lây nhiễm và lỗi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
  🖼️
  • Portable FileAssassin
  • Portable FileAssassin là phiên bản di động của phần mềm FileAssassin, một ứng dụng có thể xóa bất cứ kiểu file đã bị khóa nào nằm trong máy tính của bạn. Dù các file bị nhiễm độc malware hoặc chỉ là một file cụ thể nào đó đều có thể remove.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
  🖼️
  • StartUpLite 1.07
  • StartUpLite sẽ giúp bạn quản lý các chương trình khởi động cùng Windows giúp Windows khởi động nhanh hơn thay vì phải truy cập vào trình msconfig của Windows dễ ảnh hưởng đến hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
  🖼️