🖼️
  • Mope.io Game săn mồi giống Cá lớn nuốt cá bé

  • Mope.io là game io phong cách sinh tồn vui nhộn có giống cá lớn nuốt cá bé, nơi bạn vào vai một con vật sẽ tiến hóa theo thời gian và tạo ra chuỗi thức ăn bằng cách tiêu thụ người chơi khác.
  • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu