🖼️
🖼️
🖼️
  • Oxford Learner's Academic Dict cho Android Từ điển tiếng Anh Oxford trên Android
  • Oxford Learner's Dictionary of Academic English (còn gọi ngắn gọn là từ điển OLDA) for Android là từ điển Anh - Anh được Oxford University Press phát triển nhằm cung cấp cho người học một công cụ tra cứu từ vựng tiếng Anh trực tiếp trên điện thoại. Ứng dụng OLDA hiện đã hỗ trợ Việt Nam với nhiều tính năng hết sức hữu ích.
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu